Welkom bij de Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te SoestU bent bezoeker

sinds 10 juni 2010

Credits:

HTML tempate:
www.mijn-eigen-website.nl

Gastenboek:
DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.

Per 1 maart 2017 hebben wij nog € . nodig voor de volledige finaciering van ons project.

Wanneer u wilt bijdragen aan het orgelfonds kan dat middels een gift op bankrekening nr. NL03 ABNA 0402 0732 66 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest.

Activiteiten

Dineren voor het Orgelfonds

Ook in het voorjaar 2017 gaan we weer dineren voor het Orgelfonds:

  • Donderdag 16 maart zal op Kerkpad ZZ 134 de tafel klaarstaan voor 6 personen, daar zal Jan Helwig samen met zijn vrouw zijn culinaire kwaliteiten ten toon spreiden.
  • Zaterdag 25 maart stelt Netty Wessels haar huis open voor 8 personen. Zij woont Soesterbergsestraat 33-7. Samen met Marry Scheffer zal zij haar gasten verwennen met tongstrelende gerechten in een romantisch decor.
  • Zondag 9 april zijn er 6 personen welkom ten huize van Jan en Janny Kok, Houtsnip 13. Jan is nu al aan het brainstormen wat hij zijn gasten zal voorzetten. Dat wordt weer smullen.

Voor degenen die nog niet eerder hebben meegedaan: het is gezellig en heel verrassend om mensen, die u alleen in het voorbijgaan kende, te ontmoeten. Doe eens gek, en geef u meteen op. De kosten zijn € 25,00 voor het eten en € 2,00 voor een drankje. Het geld voor het eten komt ten goede aan het Orgelfonds en wat u uitgeeft voor een drankje is voor de kok als tegemoetkoming in de kosten. U bent welkom om 18.30 uur, tenzij u met de gastheer/ -vrouw een andere afspraak maakt. U kunt zich opgeven bij Marry Scheffer, tel. (035) 601 53 06 of 06 5164 9987.

Benefiet filmvoorstelling in Filmhuis Artishock - zondag 30 april 15.00 uur

De videovereniging de Eemfilmers uit Amersfoort besloot in 2014 om een speelfilm te gaan maken in en rond de Mannenzaal in Amersfoort. Na drie jaar werken is deze film op 12 maart in première gegaan. Gerard Voogt, een van de makers van deze film, is ook bestuurslid van de Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk in Soest en filmoperateur in Artishock. Hij houdt voor de film een korte inleiding over het werk van het Orgelfonds en het maken van de speelfilm.

Over de film (duur 52 minuten, bekijk de trailer):

Amersfoort 1907. Dirk, de hoofdpersoon, raakt door de drank aan lager wal. Door bemiddeling van een vroeger buurmeisje krijgt hij als gasteling een plaats in de Mannenzaal van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Maar ook daar gaat niet alles op rolletjes, ook weer omdat hij niet van de drank af kan blijven.

De entree is € 10 per persoon. Vanaf 14.30 uur bent u welkom in Artishock, Steenhoffstraat 46a, voor koffie of thee met wat erbij. De hele opbrengst van deze voorstelling is ten bate van Orgelfonds.
Reserveren kunt u alleen via film@orgelfonds-oudekerk-soest.nl. Het filmhuis heeft slechts 61 stoelen, dus vol is vol!!

Diensten en Dingenveiling

De geplande Diensten en Dingenveiling staat gepland op zaterdag 20 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur. Zet dat vast in de agenda, dat wilt u niet missen. We zijn dan welkom bij Jan en Lies Verwey, de buren van de Oude Kerk (garage De Toren) aan de Neerweg. In de volgende Nieuwsbrief en in Dichtbij zullen we op de hoogte houden van alles wat u daarvan weten moet. Blijf intussen met ons meedenken of u ons kun steunen door een vraag of aanbod. Ik hoop dat u net zo geniet van al die leuke activiteiten als wij!

Meer nieuws over onze activiteiten vind u HIER.

Voor uw belastingaangifte

Het Orgelfonds van De Oude Kerk is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een kerk waar muziek in zit ...

De Oude Kerk in Soest is al meer dan 650 jaar een plek waar mensen komen om zich met het hogere te verbinden. Muziek heeft daar altijd een grote rol bij gespeeld. Muziek immers ondersteunt de ziel. Ze troost, ze begeleidt, ze verheft en ze reinigt.
De klanken van een echt orgel zijn niet weg te denken uit de Oude Kerk in Soest. Generaties Soesters hebben in dit prachtige historische gebouw de betovering van het orgel ervaren. Natuurlijk van oudsher op zondag tijdens de diensten. Maar in de loop der jaren ook steeds vaker hij andere gelegenheden, De kerk is immers steeds meer een open ruimte geworden, toegankelijk voor iedereen die haar weet te respecteren. Er worden exposities gehouden, concerten gegeven, huwelijken gesloten en er wordt gerouwd om het heengaan van geliefden. Daarbij blijft de kerk altijd een plek van bezinning. Om zomaar eens binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, om aan iemand in het bijzonder te denken. Of om zomaar gewoon even te zitten. En steeds was en is er dat orgel, dat met zijn brede klankpalet iedere gelegenheid iets extra's gaf.
Soms is de muziek nadrukkelijk aanwezig, pontificaal de voorgrond zoekend. Soms is ze er alleen maar fluisterend op de achtergrond. Soms cijfert ze zichzelf weg als begeleiding van zang of in samenspel met andere instrumenten. In de Oude Kerk weet ze zich gesteund door een meer dan voortreffelijke akoestiek. Waar alle klanken, zonder versterking, zich in al hun uitdrukking tot in de kleinste hoekjes laten bewonderen. En meestal heeft het orgel toch het laatste woord. Misschien wel omdat het zo'n uniek instrument is. Of omdat ze de oudste rechten heeft. Of gewoon omdat dat zo hoort in zo'n historisch kerkgebouw.

De Oude Kerk heeft een reeds tientallen jaren bestaande traditie met het organiseren van concerten en lezingen waarbij het orgel veelal een centrale rol inneemt. Daarnaast prijst de Protestante Gemeente De Oude Kerk zich gelukkig met de aanwezigheid van een professionele cantororganist die leiding geeft aan een Cantorij die een zeer specifieke bijdrage geeft aan de zondagse erediensten. Sinds 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten onze nieuwe cantor-organist, als opvolger van Klaas Vellinga, die helaas in juni 2013 is overleden. Gonny treedt hiermee in de voetsporen van Maarten Kooij, Jan Jansen en Cor de Jong.

Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk Soest

De Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest is opgericht op 11 januari 2005. Op dat moment was er uitzicht op vervanging van het orgel in De Oude Kerk door het historische orgel van de Bethlehemse kerk in Zwolle. Uiteindelijk is dat door de burgerlijke gemeente Zwolle geblokkeerd. Daarna is er ijverig gezocht naar een ander instrument, zonder dat dit tot een gewenst resultaat leidde. Pas in het voorjaar van 2010 kwam hierin een doorbraak in de vorm van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel (zie Het "nieuwe" orgel).

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

  • het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het historisch karakter van deze kerk;
  • het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe orgel volledig tot haar recht komt en voor wat betreft gebouwinrichting, akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur, licht en vochtigheidsgraad op technisch verantwoorde voorwaarden in stand kan worden gehouden;

een en ander zonder dat de stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt en waarbij de aanwending van de middelen van de stichting steeds in overeenstemming dient te zijn met het beleid terzake van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk van de Protestantse Kerk te Soest.

De restauratie gaat voort

Met regelmaat komen wij bij de firma Reil in Heerde om de werkzaamheden aan het orgel te fotograferen en te filmen.
De frontpijpen van ons orgel zijn, op zijn zachts gezegd, ietwat beschadigd. Zij zijn nu ontdaan van de folie die er op zat, en worden nu gebeugeld. Waar nodig wordt de pijpvoet er af gezaagd om apart gerestaureerd te worden. Bij het beugelen wordt de pijp op een stalen buis gestoken, de pijp wordt bevochtigd met zeepsop, en daarna met een beugel strak gemaakt. De pijp wordt meer mooi rond en heeft dan weer meer stevigheid.

Het orgelfonds in de krant

Allerlei krantenartikelen kunt u links vinden onder de kop Publiciteit

Ons project in een RTV-Utrecht notendop

Op 8 november 2013 is op RTV Utrecht een filmpje uitgezonden waarin ons project wordt samengevat:

Voor het volledige RTV-Utrecht nieuws item, zie geld-gezocht-voor-orgel-oude-kerk-soest

Voortgang van het project Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel

Sinds 13 december 2010 is De Oude Kerk officieel eigenaar van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel, zoals het in opslag ligt bij Orgelmakerij Reil in Heerde.

Op 1 maart 2011 hebben de Orgelcommissie en het Orgelfonds samen met onze orgeladviseur Dirk Bakker een bezoek gebracht aan de Orgelmakerij Reil in Heerde. Wij werden gastvrij ontvangen door directeur Hans Reil en hebben er een uitgebreide rondleiding gehad door de orgelmakerij. Wij waren erg onder de indruk van het vakmanschap en ook van de liefde voor het vak dat ten toon werd gespreid.

Gedurende de zomer 2011 heeft het architecten bureau Van Vliet uitgebreid onderzocht wat de bouwkundige aanpassingen zouden zijn voor de plaatsing van het nieuwe orgel. Samen met de Orgelcommissie en Dirk Bakker, onze orgeladviseur, is een aantal alternatieven onderzocht en is er een keuze gemaakt.

De aanvraag om toestemming om het nieuwe orgel te plaatsen (de zog. omgevingsverguning) is in juli 2011 bij de burgerlijke gemeente Soest ingediend.

In november 2011 hebben wij de gedetailleerde offerte ontvangen van Orgelmakerij Reil en ook de raming van de architect voor de aanpassingen in de kerk.

Op 16 januari 2012 is de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend als deel van het meerjarig onderhoudsplan voor De Oude Kerk, in het kader van de zogenaamde BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) 2011 regeling. Helaas is deze aanvraag afgewezen omdat het budget voor de BRIM regeling slechts toereikend was voor 15% van de aanvragen en orgelrestauratie daarbinnen geen prioriteit had.

Begin maart 2012 heeft de gemeente Soest de vergunning tot het plaatsen van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel verleend.

Eind 2012 zijn de eerste subsidieaanvragen naar cultuurfondsen uitgegaan, en in voorjaar 2013 zijn de eerste toezeggingen binnengekomen. Eind 2013 zijn er toezeggingen gedaan voor totaal € 60,000.

In 2013 hebben wij van particulieren giften en toezeggingen gekregen van ruim € 100,000.

In 2014 en 2015 hebben wij een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals bijvoorbeeld: dineren voor het Orgelfonds, een loterij, concerten op Hemelvaartsdag, een midzomernachtwandeling.

In de vergadering van 21 september 2015 zijn de Provinciale Staten van Utrecht akkoord gegaan met een subsidie ter grootte van € 131.954 aan het Orgelfonds van de Oude Kerk. Deze subsidie komt uit de pot Utrechtse Erfgoedparels, de provinciale opvolger van de vroegere Rijksmonumenten subsidie pot.

September t/m november 2015 hadden wij met een crowdfunding project, waarbij wij ondersteund worden door de ABN-AMRO bank. De opbrengst van deze actie was € 27,770.

In december 2015 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest toestemming verleend voor de restauratie en plaatsing van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel.

In maart 2016 is de definitieve beschikking voor de subsidie van de Provincie Utrecht ontvangen.
Op 16 maart is het contract voor de restauratie getekend door de PGS en Orgelmakerij Reil. De restauratie is begonnen in mei 2016.