Welkom bij de Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te SoestBestel Boek enDVD
U bent bezoeker

sinds 10 juni 2010

Credits:

HTML tempate:
www.mijn-eigen-website.nl

Gastenboek:
DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.

Per 19 februari 2018 hebben wij nog € . nodig voor de volledige financiering van ons project, op een totale begroting van € 589.226.

Wanneer u wilt bijdragen aan het orgelfonds kan dat middels een gift op bankrekening nr. NL03 ABNA 0402 0732 66 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest. Wie vult ons laatste begrotingsgaatje?

2018 Orgelfestival Oude Kerk Soest

In januari 2018 is in de Oude Kerk van Soest het gerestaureerde Van Gruisen/Van Oeckelen-orgelorgel in gebruik genomen. Dankzij financiële steun van de provincie Utrecht en vele bijdragen van fondsen en particulieren heeft de Protestantse Gemeente Soest een Van Gruisen-Van Oeckelen orgel uit 1811/1857 kunnen laten restaureren en plaatsen.
Om dit te vieren zijn er vanaf 12 januari, verspreid over het jaar, verschillende muzikale en informatieve activiteiten georganiseerd, waardoor velen kennis kunnen maken met het historische instrument.
Op 12 januari vond de opening van het orgelfestivaljaar plaats met de overdracht door orgelbouwer Hans Reil en een inspelingsconcert door Gonny van der Maten, cantor-organist van de Protestantse Gemeente Soest.
Gedurende het orgelfestivaljaar staan bijzondere concerten en activiteiten op het programma, zoals onder meer een benefietconcert van violiste Janine Jansen en een benefietvoorstelling van Herman van Veen, orgelconcerten met bekende organisten, bijzondere orgelmuziek tijdens de zondagviering in de Oude Kerk, een basisschoolproject i.s.m. Orgelkids en open speeluren voor Soester (amateur) organisten.

Festival programma

Orgelconcerten in 2018Voor alle orgelconcerten is de toegangsprijs €10,-, kaartverkoop aan de deur
Zondag 22 april 15.30 uur Theo Jellema (organist Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden)
Zondag 27 mei 15.30 uur Gonny van der Maten (cantor-organist Oude kerk Soest)
Zondag 17 juni 15.30 uur Leo van Doeselaar (organist van het BArokorkest van de Bachvereniging)
Zondag 22 juli 15.30 uur Erwin Wiersinga (titulair organist Martinikerk te Groningen)
Zondag 19 augustus 15.30 uur Elske te Lindert (cantor-organist van de Catharinakerk in Doetinchem)
Zondag 23 september 15.30 uur Jan Jansen (oud-organist Domkerk Utrecht en Oude Kerk Soest)
Eerdere events
Vrijdag 12 januari
20.00 uur
LEES HET PROGRAMMA
Officiële ingebruikname van het orgel
Inspelingsconcert door Gonny van der Maten
Film over het restauratieproces
Zaterdag 13 januari
15.30 uur
LEES HET PROGRAMMA
benefietconcert door violiste Janine Jansen en familie
De bruto recette van dit concert is € 9.750 !!
Zondag 14 januari
10.00 uur
Viering met delen uit de grote en kleine Orgelmis van Johann Sebastian Bach.
Maandag 15 t/m zaterdag 20 januari Open speeluren voor buurtbewoners en Soester (amateur) organisten.
Opgeven tussen 3 en 12 januari via tel. 035-602 13 81.
Maandag 15 t/m vrijdag 26 januari
LEES MEER ...
Project voor basisscholen i.s.m. de Stichting Orgelkids.
Vrijdag 19 januari
20.00 uur
LEES HET PROGRAMMA
Orgelconcert door oud-organisten van de Oude Kerk: Jan Jansen en Cor de Jong.
Zaterdag 20 januari
20.00 uur
LEES MEER ...
Concert door de Gregoriaanse Kring o.l.v. Wilko Brouwers en het Monteverdi kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage.
Organist: Jan Hage
Zondag 21 januari
16.00 uur
LEES MEER ...
Avondmuziek
Projectkoor o.l.v. Gonny van der Maten
Martha Bosch - sopraan
Jan Jansen – orgel
Zondag 28 januari
10.00 uur
Feestelijke viering met muziek van Haydn en Mozart m.m.v. strijkers-ensemble
Zondag 11 februari
15.30 uur
LEES MEER ...
Benefietvoorstelling van Herman van Veen
LEES MEER ...Fototentoonstelling

Zondag 8 april 15.30 uur - Benefietconcert Hobo en Klarinetkwartet , Bart Hereijgers

Het programma is gevarieerd en bestaat o.a. uit muziek van Debussy, Ravel, Mozart, Piazzolla, Gershwin.

Een foto van ons nieuwe orgel


Foto: Ger Vos

Promotiefilm RTV Baarn

Op vrijdag 12 januari 2018 is de officiële ingebruikname van het nieuwe orgel. Dat is tevens de start van het orgelfestival in 2018. Het volgende promotiefilmpje is gemaakt door RTV Baarn:

Voor uw belastingaangifte

Het Orgelfonds van De Oude Kerk is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een kerk waar muziek in zit ...

De Oude Kerk in Soest is al meer dan 650 jaar een plek waar mensen komen om zich met het hogere te verbinden. Muziek heeft daar altijd een grote rol bij gespeeld. Muziek immers ondersteunt de ziel. Ze troost, ze begeleidt, ze verheft en ze reinigt.
De klanken van een echt orgel zijn niet weg te denken uit de Oude Kerk in Soest. Generaties Soesters hebben in dit prachtige historische gebouw de betovering van het orgel ervaren. Natuurlijk van oudsher op zondag tijdens de diensten. Maar in de loop der jaren ook steeds vaker hij andere gelegenheden, De kerk is immers steeds meer een open ruimte geworden, toegankelijk voor iedereen die haar weet te respecteren. Er worden exposities gehouden, concerten gegeven, huwelijken gesloten en er wordt gerouwd om het heengaan van geliefden. Daarbij blijft de kerk altijd een plek van bezinning. Om zomaar eens binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, om aan iemand in het bijzonder te denken. Of om zomaar gewoon even te zitten. En steeds was en is er dat orgel, dat met zijn brede klankpalet iedere gelegenheid iets extra's gaf.
Soms is de muziek nadrukkelijk aanwezig, pontificaal de voorgrond zoekend. Soms is ze er alleen maar fluisterend op de achtergrond. Soms cijfert ze zichzelf weg als begeleiding van zang of in samenspel met andere instrumenten. In de Oude Kerk weet ze zich gesteund door een meer dan voortreffelijke akoestiek. Waar alle klanken, zonder versterking, zich in al hun uitdrukking tot in de kleinste hoekjes laten bewonderen. En meestal heeft het orgel toch het laatste woord. Misschien wel omdat het zo'n uniek instrument is. Of omdat ze de oudste rechten heeft. Of gewoon omdat dat zo hoort in zo'n historisch kerkgebouw.

De Oude Kerk heeft een reeds tientallen jaren bestaande traditie met het organiseren van concerten en lezingen waarbij het orgel veelal een centrale rol inneemt. Daarnaast prijst de Protestante Gemeente De Oude Kerk zich gelukkig met de aanwezigheid van een professionele cantororganist die leiding geeft aan een Cantorij die een zeer specifieke bijdrage geeft aan de zondagse erediensten. Sinds 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten onze nieuwe cantor-organist, als opvolger van Klaas Vellinga, die helaas in juni 2013 is overleden. Gonny treedt hiermee in de voetsporen van Maarten Kooij, Jan Jansen en Cor de Jong.

Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk Soest

De Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest is opgericht op 11 januari 2005. Op dat moment was er uitzicht op vervanging van het orgel in De Oude Kerk door het historische orgel van de Bethlehemse kerk in Zwolle. Uiteindelijk is dat door de burgerlijke gemeente Zwolle geblokkeerd. Daarna is er ijverig gezocht naar een ander instrument, zonder dat dit tot een gewenst resultaat leidde. Pas in het voorjaar van 2010 kwam hierin een doorbraak in de vorm van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel (zie Het "nieuwe" orgel).

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

  • het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het historisch karakter van deze kerk;
  • het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe orgel volledig tot haar recht komt en voor wat betreft gebouwinrichting, akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur, licht en vochtigheidsgraad op technisch verantwoorde voorwaarden in stand kan worden gehouden;

een en ander zonder dat de stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt en waarbij de aanwending van de middelen van de stichting steeds in overeenstemming dient te zijn met het beleid terzake van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk van de Protestantse Kerk te Soest.

Het orgelfonds in de krant

Allerlei krantenartikelen kunt u links vinden onder de kop Publiciteit

Voortgang van het project Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel

Sinds 13 december 2010 is De Oude Kerk officieel eigenaar van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel, zoals het in opslag ligt bij Orgelmakerij Reil in Heerde.

Op 1 maart 2011 hebben de Orgelcommissie en het Orgelfonds samen met onze orgeladviseur Dirk Bakker een bezoek gebracht aan de Orgelmakerij Reil in Heerde. Wij werden gastvrij ontvangen door directeur Hans Reil en hebben er een uitgebreide rondleiding gehad door de orgelmakerij. Wij waren erg onder de indruk van het vakmanschap en ook van de liefde voor het vak dat ten toon werd gespreid.

Gedurende de zomer 2011 heeft het architecten bureau Van Vliet uitgebreid onderzocht wat de bouwkundige aanpassingen zouden zijn voor de plaatsing van het nieuwe orgel. Samen met de Orgelcommissie en Dirk Bakker, onze orgeladviseur, is een aantal alternatieven onderzocht en is er een keuze gemaakt.

De aanvraag om toestemming om het nieuwe orgel te plaatsen (de zog. omgevingsverguning) is in juli 2011 bij de burgerlijke gemeente Soest ingediend.

In november 2011 hebben wij de gedetailleerde offerte ontvangen van Orgelmakerij Reil en ook de raming van de architect voor de aanpassingen in de kerk.

Op 16 januari 2012 is de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend als deel van het meerjarig onderhoudsplan voor De Oude Kerk, in het kader van de zogenaamde BRIM (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) 2011 regeling. Helaas is deze aanvraag afgewezen omdat het budget voor de BRIM regeling slechts toereikend was voor 15% van de aanvragen en orgelrestauratie daarbinnen geen prioriteit had.

Begin maart 2012 heeft de gemeente Soest de vergunning tot het plaatsen van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel verleend.

Eind 2012 zijn de eerste subsidieaanvragen naar cultuurfondsen uitgegaan, en in voorjaar 2013 zijn de eerste toezeggingen binnengekomen. Eind 2013 zijn er toezeggingen gedaan voor totaal € 60,000.

In 2013 hebben wij van particulieren giften en toezeggingen gekregen van ruim € 100,000.

In 2014 en 2015 hebben wij een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals bijvoorbeeld: dineren voor het Orgelfonds, een loterij, concerten op Hemelvaartsdag, een midzomernachtwandeling.

In de vergadering van 21 september 2015 zijn de Provinciale Staten van Utrecht akkoord gegaan met een subsidie ter grootte van € 131.954 aan het Orgelfonds van de Oude Kerk. Deze subsidie komt uit de pot Utrechtse Erfgoedparels, de provinciale opvolger van de vroegere Rijksmonumenten subsidie pot.

September t/m november 2015 hadden wij met een crowdfunding project, waarbij wij ondersteund worden door de ABN-AMRO bank. De opbrengst van deze actie was € 27,770.

In december 2015 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest toestemming verleend voor de restauratie en plaatsing van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel.

In maart 2016 is de definitieve beschikking voor de subsidie van de Provincie Utrecht ontvangen.
Op 16 maart is het contract voor de restauratie getekend door de PGS en Orgelmakerij Reil. De restauratie is begonnen in mei 2016.