Welkom bij de Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest
U bent bezoeker

sinds 10 juni 2010

Credits:

HTML tempate:
www.mijn-eigen-website.nl

Gastenboek:
DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.

Het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel is geplaatst!

Ons orgelproject is geslaagd: het orgel is op 12 januari 2018 overgedragen door orgelbouwer Hans Reil aan de Protestantse Gemeente Soest.

Opheffing Orgelfonds

Met de plaatsing is onze doelstelling gehaald en wordt de Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest opgeheven.

 • De bankrekeningen zijn opgeheven per 1 november 2020.
 • Voor de Kamer van Koophandel is de opheffingsdatum 1 januari 2021.
 • Deze website blijft in de lucht tot 9 juni 2021.
 • Orgelfilm

  Onderstaande film geeft een mooi beeld hoe de restauratie tot stand is gekomen.

  Een foto van ons nieuwe orgel


  Foto: Ger Vos

  Promotiefilm RTV Baarn

  Op vrijdag 12 januari 2018 is de officiële ingebruikname van het nieuwe orgel. Dat is tevens de start van het orgelfestival in 2018. Het volgende promotiefilmpje is gemaakt door RTV Baarn:

  Voor uw belastingaangifte

  Het Orgelfonds van De Oude Kerk is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

  Een kerk waar muziek in zit ...

  De Oude Kerk in Soest is al meer dan 650 jaar een plek waar mensen komen om zich met het hogere te verbinden. Muziek heeft daar altijd een grote rol bij gespeeld. Muziek immers ondersteunt de ziel. Ze troost, ze begeleidt, ze verheft en ze reinigt.
  De klanken van een echt orgel zijn niet weg te denken uit de Oude Kerk in Soest. Generaties Soesters hebben in dit prachtige historische gebouw de betovering van het orgel ervaren. Natuurlijk van oudsher op zondag tijdens de diensten. Maar in de loop der jaren ook steeds vaker hij andere gelegenheden, De kerk is immers steeds meer een open ruimte geworden, toegankelijk voor iedereen die haar weet te respecteren. Er worden exposities gehouden, concerten gegeven, huwelijken gesloten en er wordt gerouwd om het heengaan van geliefden. Daarbij blijft de kerk altijd een plek van bezinning. Om zomaar eens binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, om aan iemand in het bijzonder te denken. Of om zomaar gewoon even te zitten. En steeds was en is er dat orgel, dat met zijn brede klankpalet iedere gelegenheid iets extra's gaf.
  Soms is de muziek nadrukkelijk aanwezig, pontificaal de voorgrond zoekend. Soms is ze er alleen maar fluisterend op de achtergrond. Soms cijfert ze zichzelf weg als begeleiding van zang of in samenspel met andere instrumenten. In de Oude Kerk weet ze zich gesteund door een meer dan voortreffelijke akoestiek. Waar alle klanken, zonder versterking, zich in al hun uitdrukking tot in de kleinste hoekjes laten bewonderen. En meestal heeft het orgel toch het laatste woord. Misschien wel omdat het zo'n uniek instrument is. Of omdat ze de oudste rechten heeft. Of gewoon omdat dat zo hoort in zo'n historisch kerkgebouw.

  De Oude Kerk heeft een reeds tientallen jaren bestaande traditie met het organiseren van concerten en lezingen waarbij het orgel veelal een centrale rol inneemt. Daarnaast prijst de Protestante Gemeente De Oude Kerk zich gelukkig met de aanwezigheid van een professionele cantororganist die leiding geeft aan een Cantorij die een zeer specifieke bijdrage geeft aan de zondagse erediensten. Sinds 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten onze nieuwe cantor-organist, als opvolger van Klaas Vellinga, die helaas in juni 2013 is overleden. Gonny treedt hiermee in de voetsporen van Maarten Kooij, Jan Jansen en Cor de Jong.

  Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk Soest

  De Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest is opgericht op 11 januari 2005. Op dat moment was er uitzicht op vervanging van het orgel in De Oude Kerk door het historische orgel van de Bethlehemse kerk in Zwolle. Uiteindelijk is dat door de burgerlijke gemeente Zwolle geblokkeerd. Daarna is er ijverig gezocht naar een ander instrument, zonder dat dit tot een gewenst resultaat leidde. Pas in het voorjaar van 2010 kwam hierin een doorbraak in de vorm van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel (zie Het "nieuwe" orgel).

  De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

  • het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het historisch karakter van deze kerk;
  • het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe orgel volledig tot haar recht komt en voor wat betreft gebouwinrichting, akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur, licht en vochtigheidsgraad op technisch verantwoorde voorwaarden in stand kan worden gehouden;

  een en ander zonder dat de stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt en waarbij de aanwending van de middelen van de stichting steeds in overeenstemming dient te zijn met het beleid terzake van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk van de Protestantse Kerk te Soest.

  Het orgelfonds in de krant

  Allerlei krantenartikelen kunt u links vinden onder de kop Publiciteit