De "spaarpot"Bestel CD - Boek - DVD


Spaarpot van het orgelfonds van De Oude Kerk

Het doel van de stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest is het bijeenbrengen van voldoende geld om De Oude Kerk een ander of nieuw orgel te geven.

Hiervoor is erg veel geld nodig. Daarom is er een spaarpot waar iedereen geld in kan doen.

Financiëel overzicht

Er zat half 2010 ongeveer € 80,000 in deze spaarpot, deels afkomstig van giften van gemeenteleden, en deels de opbrengst van concerten.

Eind 2012 is dit bedrag opgelopen tot ongeveer € 110.000, waarbij de aanschaf van het nieuwe orgel al was meegenomen.

Eind 2012 zijn wij begonnen met het aanschrijven van diverse cultuurfondsen. Het resultaat daarvan staat hieronder.

Halverwege 2013 ontvingen wij een garantie van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Soest voor een bedrag € 125.000. Let wel: het betreft hier een garantstelling, die wij hopen niet te hoeven gebruiken.

In november 2013 hebben we veel publiciteit gehad van RTV Utrecht, het dagblad De Gooi- en Eemlander, en de wekelijkse Soester bladen Soest Nu en De Soester Courant. Als gevolg hiervan is in december 2013 is het vermogen van het Orgelfonds opgelopen tot ongeveer € 131.000, met nog toezeggingen van particlieren ter grootte van € 85.000.

In augustus 2014 braken we door de € 100,000 grens.

In januari 2015 hebben wij de offertes voor de orgelrestauratie en voor de bouwkundige aanpassingen geactualiseerd en nog eens goed bekeken. U raadt het al: het benodigde bedrag is gestegen, en wel met ongeveer € 50.000. Wel moet worden opgemerkt dat bijna de helft hiervan wordt veroorzaakt door een nieuwe post "onvoorzien" van 5% van de restauratie kosten. In het oorspronkelijke plan was er voor de restauratie geen enkele reserve ingebouwd, en het leek ons wijs dit toch maar te doen.

In de vergadering van 21 september 2015 zijn de Provinciale Staten van Utecht akkoord gegaan met een subsidie ter grootte van € 131.954 aan het Orgelfonds van de Oude Kerk. Deze subsidie komt uit de pot Utrechtse Erfgoedparels, de provinciale opvolger van de vroegere Rijksmonumenten subsisdie pot.

Ondersteund door de ABN-AMRO Mees Pierson liep er tot 1 december ons crowdfunding projekt onder het motto "Mathilde Welkom Thuis". Het eindresultaat is een bedrag van € 27.770.

Na het begin van de restauratie hebben alle cultuurfondsen hun toezegging waar gemaakt. De eerste twee facturen van de firma Reil zijn betaald, en in overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn een aantal bedragen overgedragen van het Orgelfonds naar de betaalrekening van het CvK die is gereserveerd voor ons orgelproject. Het Orgelfonds heeft inzage in deze rekening, op deze manier weten wij zeker dat het geld aan ons orgelproject wordt besteed.

Op 12 januari 2018 is in de Oude Kerk van Soest het gerestaureerde Van Gruisen/Van Oeckelen-orgelorgel in gebruik genomen. Een benefietconcert van violiste Janine Jansen en een benefietvoorstelling van Herman van Veen hebben ons fonds netto meer dan € 10,000 opgebracht.

In juni 2018 hebben wij van de notaris vernomen dat wij een legaat hebben gekregen van een overleden lid van de oude Kerk gemeente. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar dekt ruimschoots het tekort dat we nog hadden.
Dat betekent dat wij het totale bedrag van onze doelstelling (€ 589.226) hebben gehaald !!!

Dat brengt ons op 31 december 2018 op de volgende stand:

Begrote Kosten: (incl BTW)   Inkomsten/Baten  
aanschaf orgel € 23.800 aanschaf orgel (reeds betaald)€ 23.800
Restauratie en plaatsing€ 447.700 Tegoed Orgelfonds bij CvK € 36.856
Bouwkundige Voorzieningen € 91.826 Reeds betaald aan Reil uit Orgelfonds bij CvK € 44.770
Orgeladviseur: € 25.900 Acties en ontvangen subsidies Orgelfonds€ 7.554
    idem reeds afgedragen aan CvK € 472.310
    Resterende toegezegde subsidies cultuurfondsen€ 0
    Resterende toegezegde subsidie Provinciale Staten Utrecht Cultuurparels € 0
    Resterende toezeggingen Particulieren € 80
    Gedekt uit legaat € 3.855
Totaal: € 589.226 Totaal: € 589.226

Als U ons wilt steunen kan dat door middel van een gift of donatie (b.v. een vaste bijdrage per maand). Uw bijdrage kunt U binnen de daarvoor gestelde regels als "gift" aftrekken van de inkomstenbelasting.

Toegezegde bedragen door cultuurfondsen

Eind 2012 zijn wij begonnen met het aanschrijven van diverse cultuurfondsen. Dit heeft tot 17 december 2013 het volgende opgeleverd (in willekeurige volgorde):

Prins Bernard Cultuur Fonds € 20,000
KF Hein Stichting € 5,000
Gemeente Soest € 5,000
TBI Foundation € 10,000
Gravin van Bylandt Stichting € 1,000
Maatschappij van Welstand € 5,000
Insinger Stichting € 6,000
Orgelfonds Mooij € 5,000
Stichting Behoud Nederlands Orgel € 5,000
Meinders-Sybenga Stichting € 3,500
Olga Heldring Fonds € 1,500
WJO de Vries Stichting € 4,000
Stichting St. Nicolaas Gasthuis € 2,000
Stichting Pelgrimshoeve te Zoetermeer€ 1,000

Toezeggingen Bedrijfsleven en Middenstand Soest

Vanuit het bedrijfsleven en de middenstand in en rond Soest zijn tot nu toe zijn de volgende bijdragen en toezeggingen bij ons binnengekomen:

EURO SUPPORT B.V. te Amersfoort € 10,000
Rabobank € 5,000
Opbrengst van de Haring Party 2014 Soester Zakenkring € 1,500
´t Vaarderhoogt € 100
Arrow Management € 5,000

Toezeggingen Particulieren

Wij hebben van een aantal particulieren toezeggingen ontvangen, zowel binnen Soest als daar buiten. Deze personen hebben de wens te kennen gegeven anoniem te willen blijven.

Ons bankrekeningnummer is NL03 ABNA 0402 0732 66 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest (BIC: ABNANL2A).

Omdat deze rekening wordt beheerd door een zelfstandige stichting met een duidelijk hoofddoel kunt U ervan verzekerd zijn dat Uw geld alleen voor het verkrijgen van een ander orgel voor De Oude Kerk zal worden aangewend.

Wij danken U bij voorbaat voor Uw bijdrage.