Waarom een ander orgelHet orgel verkeert al geruime tijd in slechte staat. De belangrijkste problemen zijn:

  • het speelmechaniek is op een niet duurzame wijze gemaakt;
  • naast lekkage in de windkanalen is de windvoorziening niet goed aangelegd en levert een onaangename trillende wind;
  • een aantal pijpen spreekt geheel niet en de overige registers vertonen diverse mankementen;
  • het orgel vertegenwoordigt twee aparte werelden enerzijds uit de 19e. eeuw en anderzijds uit de 20e. eeuw in klankconcept zonder dat deze destijds bij de bouw zijn verenigd.

Het orgel is van matige kwaliteit; het werd destijds op een "koopje" gebouwd. Het heeft sterk geleden onder de heteluchtverwarming die in 1982 werd geplaatst. De kosten van een volledige restauratie zijn zo hoog dat ze de waarde van het instrument overstijgen terwijl de zwakke plekken uit het concept van 1958 (het bouwjaar) onverkort aanwezig blijven. Vandaar dat we al langer uitkijken naar een goed tweedehands (liefst historisch) of nieuw orgel.

Orgelcommissie

Er is door de kerkenraad een orgelcommissie aangesteld. Deze commissie bestaat uit Rens Bijma, Ton Herstel, en Jan Jansen; Dirk Bakker is extern orgeladviseur. Deze commissie heeft tot taak om de orgelmarkt te verkennen en concrete voorstellen te doen aan de bestuurlijke organen in de kerk tot koop en verbouw.
De realiteit gebiedt dat een ander orgel voor De Oude Kerk veel tijd heeft gevraagd. Er is veel geld voor nodig en het viel niet mee om een orgel te vinden dat passend is voor onze kerk. Het moest er niet alleen letterlijk in passen, maar ook in muzikaal en historisch opzicht.

Stichting Orgelfonds

Om nu het benodigde geld bij een te brengen is er al langere tijd een orgelfonds actief. Op 11 januari 2005 is deze als stichting formeel opgericht. We denken dat het fonds effectiever geld kan gaan werven als zij een onafhankelijke stichting is. We kunnen met meer gezag aankloppen bij grotere landelijke fondsen en zo´n stichtingsvorm is ook beter uit beheersoogpunt, zeker nu het om steeds meer geld gaat. Op deze manier wordt ook zeker gesteld dat het verworven geld ook echt aangewend wordt voor het orgel. Bovendien kan de stichting onder haar eigen vlag acties organiseren.

Een stukje historie

De orgelcommissie is al jaren bezig een ander orgel te verwerven. Verschillende mogelijkheden zijn de revue al gepasseerd, en door verschillende oorzaken zijn die tot nu toe op niets uitgelopen. Niet onvermeld mag blijven, dat al die jaren orgelbouwer Elbertse uit Soest onvermoeibaar mee heeft gedacht met de commissie. Zo heeft hij op ons verzoek voorstellen gedaan voor een herstelplan voor het oude orgel en een offerte uitgebracht voor een eventueel nieuw orgel. Nu wij hopen een historisch orgel te kunnen aanschaffen dat geleverd wordt door Orgelmakelij Reil in Heerde (zie onder Het "nieuwe" orgel), houden de bemoeienissen van de heer Elbertse met ons werk voorlopig op. Wij danken hem hartelijk voor zijn kundigheid en zijn inzet in de afgelopen jaren.